P S Y K O A K T I I V I T


Valtioneuvoston asetus 1130/2014 kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014


25D-NBOMe (2-(2,5-dimetoksi-4-metyylifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)
2C-C (2-(2,5-dimetoksi-4-kloorifenyyli)etaaniamiini)
2C-D (2-(2,5-dimetoksi-4-metyylifenyyli)etaaniamiini)
2C-E (2-(2,5-dimetoksi-4-etyylifenyyli)etaaniamiini)
2C-P (2-(2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylifenyyli)etaaniamiini)
2C-T-4 (2-[2,5-dimetoksi-4-(propan-2-yylisulfanyyli)fenyyli]etaaniamiini)
5F-AKB48 (1-(5-fluoripentyyli)-N-(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)-1H-indatsoli-3-
karboksamidi)
5F-PB-22 indatsolianalogi (kinolin-8-yyli-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksylaatti)
5FUR-144 (XLR-11) ((1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)
metanoni)
A-796,260 ({1-[2-(morfolin-4-yyli)etyyli]-1H-indol-3-yyli} (2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)
metanoni)
4-AcO-DALT (3-{2-[di(prop-2-en-1-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)
4-AcO-DET (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)
4-AcO-DIPT (3-{2-[di(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)
4-AcO-DMT (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)
4-AcO-DPT (3-[2-(dipropyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)
4-AcO-MET (3-{2-[etyyli(metyyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)
4-AcO-MIPT (3-{2-[metyyli(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)
a-Pyrrolidiinibutyrofenoni (a-PBP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)butan-1-oni)
a-Pyrrolidiinipropiofenoni (PPP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)
AM-1220 ({1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}(naftalen-1-yyli)metanoni)
AM-1220 atsepaani-isomeeri ([1-(1-metyyliatsepan-3-yyli)-1H-indol-3-yyli](naftalen-1-yyli)
metanoni)
AM-2232 ([3-(naftalen-1-yylikarbonyyli)-1H-indol-1-yyli]pentaaninitriili)
AM-2233 ((2-jodifenyyli){1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}metanoni)
AM-6527 (1-pentyyli-N-(naftalen-1-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)
AM-679 ((1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(2-jodifenyyli)metanoni)
AM-694 (1-[(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]-(2-jodifenyyli)metanoni)
AM-694 kloorijohdos (1-[(5-klooripentyyli)-1H-indol-3-yyli]-(2-jodifenyyli)metanoni)
3-Amino-1-fenyylibutaani (4-fenyylibutaani-2-amiini)
2-Aminoindaani (2-AI) (2,3-dihydro-1H-indeeni-2-amiini)
5-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (5-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-5-
yyli)propaani-2-amiini)
6-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (6-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-6-
yyli)propaani-2-amiini)
4-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (4-APB) (1-(1-bentsofuran-4-yyli)propaani-2-amiini)
Apinaca (1-pentyyli-N-(trisyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)
Bentsedroni (4-MBC) (2-(bentsyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)
2-Bentsyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)butan-1-oni (BMDB) (1-(1,3-betsodioksol-5-
yyli)-2-(bentsyyliamino)butan-1-oni)
2-Bentsyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)propan-1-oni (BMDP) (1-(1,3-bentsodioksol-
5-yyli)-2-(bentsyyliamino)propan-1-oni)
4-Bentsyylipiperidiini (4-(fenyylimetyyli)piperidiini)
Brefedroni (4-BMC) (1-(4-bromifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)
8-Bromi-2,3,6,7-bentso-dihydro-difuraani-etyyliamiini (2C-B-Fly) (2-(8-bromi-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bentsofuran-4-yyli)etaaniamiini)
Bufedroni (2-(metyyliamino)-1-fenyylibutan-1-oni)
Butyloni (bk-MBDB) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(metyyliamino)butan-1-oni)
2 1130/2014CP 47,497; ja sen C6, C8, C9 homologit (2-(3-hydroksisykloheksyyli)-5-(2-metyylioktan-2-
yyli)fenoli)
CRA-13 (naftalen-1-yyli[4-(pentyylioksi)naftalen-1-yyli]metanoni)
Desoksi-D2PM ((2R)-2-(difenyylimetyyli)pyrrolidiini)
Dibutyloni (bk-MMBDB) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(dimetyyliamino)butan-1-oni)
Difenyyliprolinoli (D2PM) (difenyyli[(2S)-pyrrolidin-2-yyli]metanoli)
Di-isopropyylitryptamiini (DIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(propan-2-yyli)propan-2-
amiini)
Dimetokaiini (3-(dietyyliamino)-2,2-dimetyylipropyyli-4-aminobentsoaatti)
2,4-dimetoksiamfetamiini (2,4-DMA) (1-(2,4-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)
Dimetyloni (bk-MDDMA) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(dimetyyliamino)propan-1-oni)
Dimetyyliamfetamiini (N,N-dimetyyli-1-fenyylipropan-2-amiini)
3,4-Dimetyylimetkatinoni (3,4-DMMC) (1-(3,4-dimetyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-
oni)
DMMA (1-(3,4-dimetoksifenyyli)-N-metyylipropan-2-amiini)
DOC (1-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)
Etakvaloni (3-(2-etyylifenyyli)-2-metyylikinatsolin-4-oni)
Etyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)
Etyylikatinoni (2-(etyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)
4-Etyylimetkatinoni (4-EMC) (1-(4-etyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)
1-Fenyyli-2-(piperidin-1-yyli)butan-1-oni
1-Fenyylietyyliamiini (1-PEA) (1-fenyylietaaniamiini)
Flefedroni (4-FMC) (1-(4-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)
2-Fluorimetkatinoni (2-FMC) (1-(2-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)
3-Fluorimetkatinoni (3-FMC) (1-(3-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)
Gammabutyrolaktoni (GBL) (dihydrofuran-2(3H)-oni)
Harmiini (7-metoksi-1-metyyli-9H-ß-karboliini)
4-HO-DET (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-oli)
4-HO-DIPT (3-{2[di(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)
4-HO-MET (3-{2-[etyyli(metyyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)
4-HO-MIPT (3-{2-[metyyli(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)
HU-210 ((6aR,10aR)-9-(Hydroksimetyyli)-6,6-dimetyyli-3-(2-metyylioktan-2-yyli)-6a,7,10,
10a-tetrahydrobentso[c]kromen-1-oli)
[4-(Hydroksimetyyli)fenyyli](1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni
Ibogaiini (12-metoksi-ibogamiini)
5-Jodi-2-aminoindaani (5-IAI) (5-jodi-2-metyyli-2,3-dihydro-1H-indeeni)
JWH-007 ((2-metyyli-1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)
JWH-015 ((2-metyyli-1-propyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)
JWH-018 adamantyylijohdos (AB-001) ((1-fenyyli-1H-indol-3-yyli)(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-
1-yyli)metanoni)
JWH-018 adamantyylikarboksamidijohdos (APICA) (1-pentyyli-N-(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-
yyli)-1H-indoli-3 karboksamidi)
JWH-019 ((1-heksyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)
JWH-022 (naftalen-1-yyli[1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indol-3-yyli]metanoni)
JWH-122 ((4-metyylinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)
JWH-122 pentenyylijohdos ((4-metyylinaftalen-1-yyli)(1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indol-3-yyli)
metanoni)
JWH-182 ((1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(4-propyylinaftalen-1-yyli)metanoni)
JWH-200 (1-[2-(4-morfolino)etyyli]-3-(1-naftoyyli)indoli)
JWH-203 (2-(2-kloorifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)
JWH-210 ((4-etyylinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)
JWH-250 (2-(2-metoksifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)
1130/2014 3JWH-250 1-(2-metyleeni-N-metyyli-piperidyyli) -johdos (2-(2-metoksifenyyli)-1-{1-[(1-
metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}etanoni)
JWH-251 (2-(2-metyylifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)
JWH-307 ([5-(2-fluorifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)
JWH-370 ([5-(2-metyylifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)
JWH-387 ((4-brominaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)
JWH-398 ((4-kloorinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)
JWH-412 ((4-fluorinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)
Kamfetamiini (N-metyyli-3-fenyylibisyklo[2.2.1]heptan-2-amiini)
MBDB (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N-metyylibutan-2-amiini)
MBZP (1-bentsyyli-4-metyylipiperatsiini)
MDDM (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N,N-dimetyylipropan-2-amiini)
Mebrokvaloni (3-(2-bromofenyyli)-2-metyylikinatsolin-4(3H)-oni)
5-MeO-AMT (1-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)propan-2-amiini)
5-MeO-DALT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(prop-2-en-1-yyli)prop-2-en-1-
amiini)
5-MeO-DET (N,N-dietyyli-2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etaaniamiini)
5-MeO-DIPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(propan-2-yyli)propan-2-amiini)
5-MeO-DMT (2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)-N,N-dimetyylietaaniamiini)
5-MeO-DPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-propyylipropan-1-amiini)
5-MeO-MALT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyyli-prop-2-eeni-1-amiini)
5-MeO-MET (N-etyyli-2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)-N-metyylietaaniamiini)
5-MeO-MIPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyylipropan-2-amiini)
Metamfepramoni (2-(dimetyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)
Metanandamidi ((5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(1-hydroksipropan-2-yyli)ikosa-5,8,11,14-tetraeeniamidi)
Metedroni (bk-PMMA) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)
3-Metoksietisyklidiini (3-MeO-PCE) (N-etyyli-1-(3-metoksifenyyli)sykloheksaaniamiini)
(4-Metoksifenyyli)(1-metyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni
4’-Metoksi-a-pyrrolidiinipropiofenoni (MOPPP) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)
propan-1-oni)
5,6-Metyleenidioksi-2-aminoindaani (MDAI) (6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioksoli-6-
amiini)
1-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-metyyli-2-pyrrolidinyyli-1-propanoni (MDMPP) (1-(1,3-
bentsodioksol-5-yyli)-2-metyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)
3’,4’-Metyleenidioksi-a-pyrrolidinopropiofenoni (MDPPP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-
(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)
1-Metyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)propaani (M-ALPHA) (1-(1,3-bentsodioksol-5-
yyli)-N-metyylipropaani-1-amiini)
4-Metyylibufedroni (4-Me-MABP) (2-(metyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)butan-1-oni)
4-Metyylietkatinoni (4-MEC) (2-etyyliamino-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)
4-Metyylimetamfetamiini (4-MMA) (N-metyyli-1-(4-metyylifenyyli)propan-2-amiini)
2-Metyylimetkatinoni (2-MMC) (2-(metyyliamino)-1-(2-metyylifenyyli)propan-1-oni)
3-Metyylimetkatinoni (3-MMC) (2-(metyyliamino)-1-(3-metyylifenyyli)propan-1-oni)
4-Metyyli-a-pyrrolidiinibutyrofenoni (MPBP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-
yyli)butan-1-oni)
4-Metyyli-a-pyrrolidiiniheksanofenoni (MPHP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)
heksan-1-oni)
4-Metyyli-a-pyrrolidiinipropiofenoni (4’-metyyli-a-PPP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-
1-yyli)propan-1-oni)
N,N-Dipropyylitryptamiini (DPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-propyylipropan-1-amiini)
1-Nafyroni (1-(naftalen-1-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)
Nafyroni (1-(naftalen-2-yyli)-2-pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)
4 1130/2014N-Etyyli-2C-B (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-etyylietaaniamiini)
N-etyylibufedroni (2-(etyyliamino)-1-fenyylibutan-1-oni)
N-Metyyli-N-isopropyylitryptamiini (MIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyylipropan-
2-amiini)
N-Propyyliamfetamiini (PA) (N-(1-fenyylipropan-2-yyli)propan-1-amiini)
Org 27569 (5-kloori-3-etyyli-N-{2-[4-(piperidin-1-yyli)fenyyli]etyyli}-1H-indoli-2-
karboksamidi)
Org 27759 (N-{2-[4-(dimetyyliamino)fenyyli]etyyli}-3-etyyli-5-fluori-1H-indoli-2-
karboksamidi)
Org 29647 (N-(1-bentsyylipyrrolidin-3-yyli)-5-kloori-3-etyyli-1H-indoli-2-karboksamidi)
Pentedroni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipentan-1-oni)
Pentyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(metyyliamino)pentan-1-oni)
p-Fluorifenyylipiperatsiini (pFPP) (1-(4-fluorifenyyli)piperatsiini)
3-(p-fluorobentsoyyli)tropaani (pFBT) (8-metyyli-8-atsabisyklo[3.2.1]okt-3-yyli-4-
fluoribentsoaatti)
p-Metoksifenyylipiperatsiini (pMeOPP) (1-(4-metoksifenyyli)piperatsiini)
p-Metoksi-N-etyyliamfetamiini (PMEA) (N-etyyli-1-(4-metoksifenyyli)propan-2-amiini)
Pravadoliini (WIN 48,098) ((4-metoksifenyyli){3-metyyli-2-[2-(morfolin-4-yyli)etyyli]-
1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-4-yyli}metanoni)
Pyratsolaami (8-bromi-1-metyyli-6-(pyridin-2-yyli)-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]
bentsodiatsepiini)
RCS-4 ((4-metoksifenyyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)
RCS-4 orto-isomeeri ((2-metoksifenyyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)
STS-135 (1-(5-fluoripentyyli)-N-(trisyklo[3.3.1.1]dek-1-yyli)-1H-indoli-3-karboxamide)
TFMPP (1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]piperatsiini)
Tienoamfetamiini (1-(tiofen-2-yyli)propaani-2-amiini)
trans-CP 47,497-C8 (4-(2,2-dimetyylinonyyli)-2-metyyli-1-(3-metyylisykloheksyyli)
bentseeni)
2,4,6-Trimetoksiamfetamiini (TMA-6) (1-(2,4,6-trimetoksifenyyli)propan-2-amiini)
2,4,5-Trimetyylimetkatinoni (2,4,5-TMMC) (2-(metyyliamino)-1-(2,4,5-trimetyylifenyyli)
propan-1-oni)
UR-144 ((2-pentyyli-1,2-dihydroisokinolin-4-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni)
WIN 55212-2 (1,4-dihydronaftalen-1-yyli[5-metyyli-3-(morfolin-4-yylimetyyli)-2,3-dihydro
[1,4]oksatsino[2,3,4-hi]indol-6-yyli]metanoni)
1130/2014 5


H U U M E E T28.8.2008/543 Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 30 päivänä toukokuuta 2008 annetun huumausainelain (373/2008) 3 §:n 2 momentin ja 52 §:n nojalla:


1 § Huumausaineina on pidettävä liitteissä I–IV mainittuja aineita, valmisteita ja kasveja.
2 § Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Liite I

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista I
Alfa-asetyylimetadoli (a-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)
Alfameprodiini (a-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)
Alfametadoli (a-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)
Alfametyylifentanyyli (N-[1- (a-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)
Alfa-metyylitiofentanyyli (N-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)
Alfaprodiini (a-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)
Alfentaniili (N-[1-[2- (4-etyyli-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetratsol-1-yyli)etyyli]-4-(metoksimetyyli)-4-piperidinyyli]-N-fenyylipropaaniamidi)
Allyyliprodiini (3-allyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)
Anileridiini (1-p-aminofenetyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)
Asetorfiini (3-O-asetyylitetrahydro-7a-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)
Asetyyli-alfa-metyylifentanyyli (N-[1-(a-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]asetanilidi)
Asetyylimetadoli (3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)
Beeta-asetyylimetadoli (ß-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)
Beeta-hydroksifentanyyli (N-[1-(ß-hydroksifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)
Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli (N-[1-(ß-hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyyli] propionianilidi)
Beetameprodiini (ß-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)
Beetametadoli (ß-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)
Beetaprodiini (ß-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)
Bentsetidiini (1-(2-bentsyylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)
Bentsyylimorfiini (3-bentsyylimorfiini)
Betsitramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(2-okso-3-propionyyli-1-bentsimidatsolinyyli)-piperidiini)
Dekstromoramidi ((+)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli] -morfoliini)
Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)
Diampromidi (N-[2-(metyylifenetyyliamino)propyyli]propionianilidi)
Dietyylitiambuteeni (3-dietyyliamino-1,1-di-(2"-tienyyli)-1-buteeni)
Difenoksiini (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyyli-isonipekoottihappo)
Difenoksylaatti (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)
Dihydroetorfiini (7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroksi-1-metyylibutyyli]-6,14-endo-etanotetrahydro-oripaviini)
Dihydromorfiini
Dimefeptanoli (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)
Dimenoksadoli (2-dimetyyliaminoetyyli-1-etoksi-1,1-difenyyliasetaatti)
Dimetyylitiambuteeni (3-dimetyyliamino-1,1-di(2"-tienyyli)-1-buteeni)
Dioksafetyylibutyraatti (etyyli-4-morfolino-2,2-difenyylibutyraatti)
Dipipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidiini-3-heptanoni)
Drotebanoli (3,4-dimetoksi- 17-metyylimorfinaani-6ß,14-dioli)
Ekgoniini, sen esterit ja johdannaiset, joista voidaan valmistaa ekgoniinia ja kokaiinia
Etokseridiini (1-[2-(2-hydroksietoksi)-etyyli]-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)
Etonitatseeni (1-dietyyliaminoetyyli-2-p-etoksibentsyyli-5-nitrobentsimidatsoli)
Etorfiini (tetrahydro-7a-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)
Etyylimetyylitiambuteeni (3-etyylimetyyliamino-1,1-di(2"-tienyyli)-1-buteeni)
Fenadoksoni (6-morfolino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)
Fenampromidi (N-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)propionianilidi)
Fenatsosiini (2"-hydroksi-5,9-dimetyyli-2-fenetyyli-6,7-bentsomorfaani)
Fenomorfaani (3-hydroksi-N-fenetyylimorfinaani)
Fenoperidiini (1-(3-hydroksi-3-fenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)
Fentanyyli (1-fenetyyli-4-N-propionyylianilinopiperidiini)
Furetidiini (1-(2-tetrahydrofurfuryylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)
Heroiini (diasetyylimorfiini)
Hydrokodoni (dihydrokodeinoni)
Hydroksipetidiini (4-m-hydroksifenyyli-1-metyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)
Hydromorfinoli (14-hydroksidihydromorfiini)
Hydromorfoni (dihydromorfinoni)
Isometadoni (6-dimetyyliamino-5-metyyli-4,4-difenyyli-3-heksanoni)
Kannabis (intialainen hamppu), kannabishartsi sekä kannabisuutteet ja -tinktuurat
Ketobemidoni (4-m-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)
Klonitatseeni (2-(p-klooribentsyyli)-1-dietyyliaminoetyyli-5-nitrobentsimidatsoli)
Kodoksiimi (dihydrokodeinoni-6-karboksimetyylioksiimi)
Kokaiini (bentsoyyliekgoniinin metyyliesteri)
Kookanlehti
Levofenasyylimorfaani ((-)-3-hydroksi-N-fenasyylimorfinaani)
Levometorfaani* ((-)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani)
Levomoramidi ((-)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)butyyli]morfoliini)
Levorfanoli* ((-)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)
Metadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)
Metadoni-välituote (4-syano-2-dimetyyliamino-4,4-difenyylibutaani)
Metatsosiini (2"-hydroksi-2,5,9-trimetyyli-6,7-bentsomorfaani)
Metoponi (5-metyylidihydromorfinoni)
Metyylidesorfiini (6-metyyli-?6-desoksimorfiini)
Metyylidihydromorfiini (6-metyylidihydromorfiini)
3-Metyylifentanyyli (N-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)
3-Metyylitiofentanyyli (N-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)
Moramidi-välituote (2-metyyli-3-morfolino-1,1-difenyylipropaanikarboksyylihappo)
Morferidiini (1-(2-morfolinoetyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)
Morfiini
Morfiinimetyylibromidi ja muut viidenarvoista typpeä sisältävät morfiinijohdokset mukaan lukien erityisesti morfiini-N-oksidijohdokset, joista yksi on kodeiini-N-oksidi
Morfiini-N-oksidi
MPPP (1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti (esteri))
Myrofiini (myristyylibentsyylimorfiini)
Nikomorfiini (3,6-dinikotinyylimorfiini)
Norasymetadoli ((±)-a-3-asetoksi-6-metyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)
Norlevorfanoli ((-)-3-hydroksimorfinaani)
Normetadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heksanoni)
Normorfiini (demetyylimorfiini)
Norpipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidino-3-heksanoni)
Oksikodoni (14-hydroksidihydrokodeinoni)
Oksimorfoni (14-hydroksidihydromorfinoni)
Oopium
Oripaviini
Para-fluorofentanyyli (4"-fluoro-N-(1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)
PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti (esteri))
Petidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)
Petidiini-välituote-A (4-syano-1-metyyli-4-fenyylipiperidiini)
Petidiini-välituote-B (4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)
Petidiini-välituote-C (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihappo)
Piminodiini (4-fenyyli-1-(3-fenyyliaminopropyyli)piperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)
Piritramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(1-piperidino)piperidiini-4-karboksyylihappoamidi)
Proheptatsiini (1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksiatsasykloheptaani)
Properidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon isopropyyliesteri)
Rasemetorfaani ((±)-3 -metoksi-N-metyylimorfinaani)
Rasemoramidi ((±)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)butyyli]-morfoliini)
Rasemorfaani ((±)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)
Remifentaniili (1-(2-metoksikarbonyylietyyli)-4-(fenyylipropionyyliamino)piperidiini-4-karboksyylihapon metyyliesteri)
Sufentaniili (N-[4-(metoksimetyyli)-1-[2-(2-tienyyli)-etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)
Tebaiini
Tebakoni (asetyylidihydrokodeinoni)
Tilidiini ((±)-etyyli-trans-2-(dimetyyliamino)-1-fenyyli-3-syklohekseeni-1-karboksylaatti)
Tiofentanyyli (N-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]-propionianilidi)
Trimeperidiini (1,2,5-trimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Unikkouute, väkevöity (valmiste saadaan, kun unikko lukuun ottamatta siemeniä (Poppy straw), on saatettu sen alkaloidien väkevöimisprosessin alaiseksi); ja tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; tämän luettelon aineiden esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; tämän luettelon aineiden suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

* Isomeerit Dekstrometorfaani ((+)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani) ja dekstrorfaani ((+)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani) on erityisesti jätetty pois tästä luettelosta.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista II

Asetyylidihydrokodeiini
Dekstropropoksifeeni (a-(+)-4-dimetyyliamino-1,2-difenyyli-3-metyyli-2-butanolipropionaatti)
Dihydrokodeiini
Etyylimorfiini (3-etyylimorfiini)
Folkodiini (morfolinyylietyylimorfiini)
Kodeiini (3-metyylimorfiini)
Nikodikodiini (6-nikotinyylidihydrokodeiini)
Nikokodiini (6-nikotinyylikodeiini)
Norkodeiini (N-demetyylikodeiini)
Propiraami (N-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)-N-2-pyridyylipropioniamidi);

ja tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista III

1. Asetyylidihydrokodeiini- Dihydrokodeiini- Etyylimorfiini- Folkodiini- Kodeiini- Nikodikodiini- Nikokodiini- ja Norkodeiinivalmisteet, kun mainitut huumausaineet on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa eivätkä sisällä enempää kuin 100 milligrammaa huumausainetta annostusyksikköä kohti eikä niiden pitoisuus ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti.

2. Kokaiinivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 0,1 prosenttia kokaiinia emäkseksi laskettuna, ja oopiumi- tai morfiinivalmisteet, jotka eivät sisällä morfiinia enempää kuin 0,2 prosenttia vedettömäksi emäkseksi laskettuna ja jotka on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa siten, että huumausainetta ei voida saada takaisin helposti käytettävissä olevilla keinoilla tai pitoisuutena, joka voi aiheuttaa vaaraa yleiselle terveydelle.

3. Difenoksylaattivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 2,5 milligrammaa difenoksylaattia emäkseksi laskettuna, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 1 prosentti difenoksylaatin määrästä.

4. Difenoksiinivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 0,5 mg difenoksiinia, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 5 prosenttia difenoksiinin määrästä.

5. Propiraamivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 100 mg propiraamia annostusyksikköä kohti sekoitettuna vähintään samaan määrään metyyliselluloosaa.

6. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 10 prosenttia oopiumia jauheena 10 prosenttia oksetusjuurta (Radix ipecacuanhae) jauheena hyvin sekoitettuna 80 prosenttiin mitä tahansa jauhennettua ainesosaa, joka ei sisällä huumausainetta.

7. Suun kautta annettavat dekstropropoksifeenivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 135 milligrammaa dekstropropoksifeenia emäkseksi laskettuna annostusyksikköä kohti tai joiden pitoisuus ei ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti edellyttäen, että nämä valmisteet eivät sisällä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen alaisia aineita.

8. Valmisteet, jotka ovat vastaavia tässä luettelossa mainittujen koostumusten kanssa, ja näiden valmisteiden sekoitukset ainesosien kanssa, jotka eivät sisällä huumausainetta.


Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista IV

Alfa-metyylifentanyyli (N-[1-(a-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]-propionianilidi)
Alfa-metyylitiofentanyyli (N-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)
Asetorfiini (3-O-asetyylitetrahydro-7a-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)
Asetyyli-alfa-metyylifentanyyli (N-[1-(a-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]asetanilidi)
Beeta-hydroksifentanyyli (N-[1-(ß-hydroksifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)
Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli (N-[1-(ß-hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyyli]propionianilidi)
Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)
Etorfiini (tetrahydro-7a-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)
Heroiini (diasetyylimorfiini)
Kannabis (intialainen hamppu) ja kannabishartsi
Ketobemidoni (4-m-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)
3-Metyylifentanyyli (N-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)
3-Metyylitiofentanyyli (N-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)
MPPP (1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti (esteri))
Para-fluorofentanyyli (4’-fluoro-N-(1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)
PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti (esteri))
Tiofentanyyli (N-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi); sekä
tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisten suolojen muodostaminen on mahdollista.


Liite II (19.12.2013/1098)
Psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet
Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista I

Brolamfetamiini, dimetoksibromiamfetamiini (DOB) ((±)-4-bromo-2,5-dimetoksi-a-metyylifenetyyliamiini)
Dietyylitryptamiini (DET) (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]indoli)
Dimetoksiamfetamiini (DMA) ((±-2,5-dimetoksi-a-metyylifenetyyliamiini)
Dimetoksietyyliamfetamiini (DOET) ((±-4-etyyli-2,5-dimetoksi-a-metyylifenetyyliamiini)
DMHP (3-(1,2-dimetyyliheptyyli)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyran-1-oli)
Dimetyylitryptamiini (DMT) (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indoli)
Etisyklidiini (PCE) (N-etyyli-1-fenyylisykloheksyyliamiini)
Etryptamiini (3-(2-aminobutyyli)indoli)
Katinoni ((-)-(S)-2-aminopropiofenoni)
(+)-Lysergidi (LSD, LSD-25) (9,10-didehydro-N,N-dietyyli-6-metyyliergoliini-8ß-karboksiamidi)
MDE, N-etyyli MDA ( (±-N-etyyli-a-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini)
Meskaliini (3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini)
Metkatinoni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)
Metoksimetyleenidioksiamfetamiini (MMDA) (5-metoksi-a-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)
Metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA) ((±-N,a-dimetyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)
4-metyyliaminoreksi ( (±-cis-2-amino-4-metyyli-5-fenyyli-2-oksatsoliini)
4-MTA (a-metyyli-4-metyylitiofenetyyliamiini)
N-hydroksi MDA ( (±-N-[a-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyli]hydroksyyliamiini)
Paraheksyyli (3-heksyyli-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9 -trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyran-1-oli)
Parametoksiamfetamiini (PMA) (p-metoksi-a-metyylifenetyyliamiini)
Psilosiini, psilotsiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4oli)
Psilosybiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-yylidivetyfosfaatti)
Rolisyklidiini (PHP, PCPY) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)pyrrolidiini)
STP, DOM (2,5-dimetoksi-a,4-dimetyylifenetyyliamiini)
Tenamfetamiini, metyleenidioksiamfetamiini (MDA) (a-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)
Tenosyklidiini (TCP) (1-[1-(2-tienyyli)sykloheksyyli]piperidiini)
Tetrahydrokannabinoli, seuraavat isomeerit ja niiden stereokemialliset muunnokset:
7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli
(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli
6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6- dimetyyli-9-metyleeni-3-pentyyli-6H-dibentso[b, d ]pyran-1-oli
Trimetoksiamfetamiini (TMA) ((±-3,4,5-trimetoksi-a-metyylifenetyyliamiini);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista; sekä tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista II

Amfetamiini ((±-a-metyylifenetyyliamiini)
Amineptiini (7-[(10,11-dihydro-5H-dibentso[a,d]syklohepten-5-yyli)amino]heptaanihappo)
2 C-B (4-bromo-2,5-dimetoksifenetyyliamiini)
Deksamfetamiini ((+)-a-metyylifenetyyliamiini)
Delta-9-tetrahydrokannabinoli (dronabinoli*) stereokemiallisine muunnoksineen ((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d] pyran-1-oli)
Fenetylliini (7-[2-[(a-metyylifenetyyli)amino]etyyli]teofylliini)
Fenmetratsiini (3-metyyli-2-fenyylimorfoliini)
Fensyklidiini(PCP) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)-piperidiini)
GHB (?-hydroksivoihappo)
Levamfetamiini ((-)-(R)-a-metyylifenetyyliamiini)
Levometamfetamiini ((-)-N,a-dimetyylifenetyyliamiini)
Meklokvaloni (3-(o-kloorifenyyli)-2-metyyli-4(3H)-kinatsolinoni)
Metakvaloni (2-metyyli-3-o-tolyyli-4(3H)-kinatsolinoni)
Metamfetamiini ((+)-(S)-N, a-dimetyylifenetyyliamiini)
Metamfetamiinirasemaatti ((±-N,a-dimetyylifenetyyliamiini)
Metyylifenidaatti (metyyli-a-fenyyli-2-piperidiiniasetaatti)
Sekobarbitaali (5-allyyli-5-(1-metyylibutyyli)barbituurihappo)
Tsipeproli (a-(a-metoksibentsyyli)-4-(ß-metoksifenetyyli)-1-piperatsiinietanoli);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.
* Nimi Dronabinoli viittaa ainoastaan delta-9-tetrahydrokannabinolin stereokemialliseen muunnokseen (-)-trans-delta-9-tetrahydrokannabinoli.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista III

Amobarbitaali (5-etyyli-5-isopentyylibarbituurihappo)
Buprenorfiini (21-syklopropyyli-7-a-[(S)-1- hydroksi-1,2,2-trimetyylipropyyli]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydro-oripaviini)
Butalbitaali (5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo)
Flunitratsepaami (5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Glutetimidi (2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi)
Katiini, (+)-norpseudoefedriini ((+)-(S)-a-[(S)-1-aminoetyyli]bentsyylialkoholi)
Pentatsosiini ((2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyyli-3-(3-metyyli-2-butenyyli)-2,6-metano-3-bentsatsosin-8-oli)
Pentobarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyyli)barbituurihappo)
Syklobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1-yyli)-5-etyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista IV

Allobarbitaali (5,5-diallyylibarbituurihappo)
Alpratsolaami (8-kloori-1-metyyli-6-fenyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)
Amfepramoni (2-(dietyyliamino)propiofenoni)
Aminoreksi (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsoliini)
Barbitaali (5,5-dietyylibarbituurihappo)
Bentsfetamiini (N-bentsyyli-N,a-dimetyylifenetyyliamiini)
Bromatsepaami (7-bromi-1,3-dihydro-5-(2-pyridyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Brotitsolaami (2-bromi-4-(o-kloorifenyyli)-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f]-s-triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)
Butobarbitaali (5-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)
Deloratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Diatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Estatsolaami (8-kloori-6-fenyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]-bentsodiatsepiini)
Etilamfetamiini, etyyliamfetamiini (N-etyyli-a-metyylifenetyyliamiini)
Etinamaatti (1-etynyylisykloheksanolikarbamaatti)
Etklorvynoli (1-kloori-3-etyyli-1-penten-4-yn-3-oli)
Etyyliloflatsepaatti (etyyli-7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)- 2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksylaatti)
Fendimetratsiini ((+)-2S,3S)-3,4-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)
Fenkamfamiini (N-etyyli-3-fenyyli-2-norbornaaniamiini)
Fenobarbitaali (5-etyyli-5-fenyylibarbituurihappo)
Fenproporeksi ((±-3-[(a-metyylifenyylietyyli)amino]-propionitriili)
Fentermiini (a,a-dimetyylifenetyyliamiini)
Fludiatsepaami (7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Fluratsepaami (7-kloori-1-[2-(dietyyliamino) etyyli]-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Halatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2,2,2-trifluorietyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Haloksatsolaami (10-bromi-11b-(o-fluorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo [3,2-d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)
Kamatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-onidimetyylikarbamaatti (esteri))
Ketatsolaami (11-kloori-8,12b-dihydro-2,8-dimetyyli-12b-fenyyli-4H-[1,3]-oksatsino[3,2-d][1,4] bentsodiatsepin- 4,7(6H)-dioni)
Klobatsaami (7-kloori-1-metyyli-5 -fenyyli-1H-1,5- bentsodiatsepin-2,4(3H,5H)-dioni)
Kloksatsolaami (10-kloori-11b-(o-kloorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo-[3,2d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)
Klonatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2- oni)
Klooridiatsepoksidi (7-kloori-2-(metyyliamino)-5-fenyyli-3H-1,4-bentsodiatsepiini-4- oksidi)
Kloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2-okso-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihappo)
Klotiatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-7-etyyli-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-tieno[2,3-e]-1,4-
diatsepin-2-oni)
Lefetamiini, SPA ((-)-N,N-dimetyyli-1,2-difenyylietyyliamiini)
Lopratsolaami (6-(o-kloorifenyyli)-2,4-dihydro-2-[(4-metyyli-1-piperatsinyyli)metyleeni]-8-nitro-1H-imidatso[1,2-a][1,4]bentsodiatsepin-1-oni)
Loratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Lormetatsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Matsindoli (5-(p-kloorifenyyli)-2,5-dihydro-3H-imidatso[2,1-a]isoindol-5-oli)
Medatsepaami (7-kloori-2,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini)
Mefenoreksi (N-(3-klooripropyyli)-a-metyylifenetyyliamiini)
Meprobamaatti (2-metyyli-2-propyyli-1,3-propaanidiolidikarbamaatti)
Mesokarbi (3-(a-metyylifenetyyli)-N-(fenyylikarbamoyyli)sydnoni-imiini)
Metypryloni (3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-piperidiinidioni)
Metyylifenobarbitaali (5-etyyli-1-metyyli-5-fenyylibarbituurihappo)
Midatsolaami (8-kloori-6(o-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-imidatso[1,5-a][1,4]bentsodiatsepiini)
Nimetatsepaami (1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Nitratsepaami (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Nordatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Oksatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Oksatsolaami (10-kloori-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyyli-11b-fenyylioksatsolo[3,2-d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H))-oni)
Pemoliini (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsolin-4-oni)
Pinatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2-propynyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Pipradroli (1,1-difenyyli-1-(2-piperidyyli)metanoli)
Pratsepaami (7-kloori-1-(syklopropyylimetyyli)-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Pyrovaleroni (4’-metyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)valerofenoni)
Sekbutabarbitaali (5-sec-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)
Tematsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Tetratsepaami (7-kloori-5-(1-sykloheksen-1-yyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
Triatsolaami (8-kloori-6-(o-kloorifenyyli)-1-metyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)
Tsolpideemi (N,N,6-trimetyyli-2-p-tolyyli-imidatso[1,2-a]pyridiini-3-asetamidi)
Vinyylibitaali (5-(1-metyylibutyyli)-5-vinyylibarbituurihappo);


tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Liite III (29.1.2015/61)

Seuraavat aineet, joiden valvontaan ottamisesta on päätetty uusista synteettisistä huumausaineista hyväksytyn yhteisen toiminnan 97/396/YOS nojalla tehtyjen neuvoston päätösten mukaisesti tai uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti:
1-Bentsyylipiperatsiini (BZP) (1-bentsyyli-1,4-diatsasykloheksaani tai N-bentsyylipiperatsiini)
2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodifenetyyliamiini)
2C-T-2 (2,5-dimetoksi-4-etyylitiofenetyyliamiini)
2C-T-7 (2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylitiofenetyyliamiini)
4-metyyliamfetamiini
4-MMC (4-metyylimetkatinoni eli mefedroni)
4-MTA (p-metyylitioamfetamiini eli 4-metyylitioamfetamiini)
5-IT (5-(2-aminopropyyli)indoli)
25I-NBOMe (4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)
AH-7921 (3,4-dikloori-N-[[1-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]metyyli]bentsamidi)
Metoksetamiini (2-(3-metoksifenyyli)-2-(etyyliamino)sykloheksanoni)
Metyleenidioksipyrovaleroni (MDPV) (1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)-2-pyrrolidinyylipentan-1-oni)
PMMA (para-metoksimetyyliamfetamiini tai N-metyyli-1-(4-metoksifenyyli)-2-aminopropaani)
TMA-2 (2,4,5-trimetoksiamfetamiini)


Liite IV (29.1.2015/61)
Seuraavat aineet:
1-(3-Kloorifenyyli)piperatsiini (mCPP)
25B-NBOMe (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)
25C-NBOMe (2-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)
25H-NBOMe (2-(2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)
5-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (5-APB) (1-(1-bentsofuran-5-yyli)propaani-2-amiini)
6-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (6-APB) (1-(1-bentsofuran-6-yyli)propaani-2-amiini)
a-Metyylitryptamiini (AMT) (1-(1H-indol-3-yyli)-1-metyylietyyliamiini)
a-Pyrrolidiinipentiotiofenoni (-PVT) (2-(pyrrolidin-1-yyli)-1-(tiofen-2-yyli)pentan-1-oni)
a-Pyrrolidiinivalerofenoni (-PVP) (1-fenyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)-1-pentanoni)
AM-2201 ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-yyli]-(naftalen-1-yyli)metanoni)
Bromo-Dragonfly (1-(8-bromibentso[1,2-b;4,5-b’]difuran-4-yyli)-2-aminopropaani)
Desoksipipradroli (2-DPMP) (2-difenyylimetyylipiperidiini)
3,4-Dikloorimetyylifenidaatti (3,4-CTMP)
Etyylifenidaatti (etyyli-2-fenyyli-2-(piperidin-2-yyli)asetaatti)
Fenatsepaami (7-bromi-5-(2-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
2-Fluoriamfetamiini (2-FA) (o-fluori-a-metyylifenetyyliamiini)
3-Fluoriamfetamiini (3-FA) (m-fluori-a-metyylifenetyyliamiini)
4-Fluoriamfetamiini (4-FA) (p-fluori-a-metyylifenetyyliamiini)
2-Fluorimetamfetamiini (2-FMA) (2-fluori-N,a-dimetyylifenetyyliamfetamiini)
3-Fluorimetamfetamiini (3-FMA) (3-fluori-N,a-dimetyylifenetyyliamfetamiini)
4-Fluorimetamfetamiini (4-FMA) (4-fluori-N,a-dimetyylifenetyyliamfetamiini)
4-Fluori-a-pyrrolidiinivalerofenoni (4F-a-PVP) (1-(4-fluorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)
JWH-018 (1-pentyyli-3-(1-naftoyyli)indoli)
JWH-073 (1-butyyli-3-(1-naftoyyli)indoli)
JWH-081 (1-pentyyli-3-(4-metoksi-1-naftoyyli)indoli)
Lisdeksamfetamiini
MAM-2201 ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-yyli](4-metyyli-1-naftalen-1-yyli)metanoni)
Metiopropamiini (MPA) (N-metyyli-1-(tiofen-2-yyli)propan-2-amiini)

Metyloni (3,4-MDMC) (3,4-metyleenidioksimetkatinoni)p-Metyyli-4-metyyliaminoreksi (4,4’-DMAR)

ja tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; sekä tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista.
Tapentadoli (3-[(1R,2R)-3-(dimetyyliamino)-1-etyyli-2-metyylipropyyli]fenoli, ja sen isomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; sen esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä sen suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, mikäli sellaisten suolojen olemassaolo on mahdollista; sekä tässä liitteessä mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Seuraavat kasvit:
kat-kasvi (Catha edulis)
meskaliinia sisältävät kaktuskasvit
Psilosybe-sienet


...LOPPU.